نوبت‌دهی اینترنتی​

نوبت‌دهی اینترنتی​

متقاضی گرامی ، شما می توانید برای تسریع در خدمات دهی حضوری ، مدارک فوق را از طریق لینک زیر قبل از مراجعه ارسال نمایید.

مدارک لازم جهت تکمیل رزرو:

برای متقاضیان دریافت خدمات ارز مسافرتی:

برای متقاضیان دریافت خدمات ارز توافقی:

توجه:‌

  • کارت بانکی می بایستی به نام متقاضی باشد.
  • با توجه به محدودیت خرید کارت بانکی، برای خرید ارز بیش از ارزش 500 میلیون ریال ، به دو کارت بانکی به نام متقاضی نیاز است.
بارگذاری...